שירותי המשרד

כתיבת מפרטי מכר ובדיקת תכניות

עריכת מפרט המכר- מפרט המכר הוא המסמך שמרכז עבור רוכש הדירה את כל הפרטים התכנוניים בדירה שרכש, המפרט כולל את מספר החדרים בדירה, תיאור הדירה ותיאור הבניין, שטחי מכר, תגמירים (ריצופים/ חיפויים), כלים סינטריים ואינסטלציה, מידות הפתחים בדירה, חימום מים, כמות נקודות חשמל, זיכויים ועוד
למפרט משמעות משפטית מחייבת ועל כן חשיבות התאמת מפרט המכר לתכנון בפועל
כתיבת מפרט המכר מבוצעת עבור חברות קבלניות / ייזמיות ובעלי קרקע בפרויקטי תמ"א המעוניינים להכתיב את המפרט לקבלן

בדיקת תכניות- בדיקה כי התכניות תואמות לדרישות תקנות התכנון והבנייה, תקנים ישראליים, הל"ת, מפרט מחייב מחיר למשתכן (ככל ורלוונטי)
בתכניות מכר, בדיקה כי התכניות תואמות לצו מכר דירות
כמו כן, בדיקה עבור בעלי קרקע כי התכניות תואמות את התחייבות הקבלן

הכנת תכניות מכר

עריכת תכניות מכר:
תכניות מכר הן התכניות עליהן חותם רוכש הדירה בחתימת החוזה ועל כן לתכניות אלו משמעות משפטית.
תכניות המכר כוללות סט תכניות מכר בניין- תכניות בקנ"מ 1:100 המפרטות את כל הקומות בבניין וכוללות סימון שטחים משותפים, שטחים מסחריים (ככל וקיימים), זיקות הנאה, מערכות משותפות, כמו כן בתכנית מכר בניין מסמנים את החניה והמחסן המוצמדים לדירה
תכניות מכר דירה - תכניות בקנ"מ 1:50 הכוללות את תכנית הדירה, בתכניות אלו מסמנים מידות פנים וחוץ, הפרשי מפלסים, סימון יציאה למרפסות וסימונים נוספים המחייבים לפי צו מכר דירות

מכיוון ולתכניות המכר משמעות משפטית, ישנה חשיבות לסימונים המוצגים והמחייבים.
כיום משרדי אדריכלים רבים מכינים את תכניות המכר, אולם משרדים אלו אינם בקיאים בחוק המכר ובצו מכר דירות, עודף מידע ומידע שגוי בתכנית המכר יהיה מחייב עבור חברות הבנייה.

ניהול תכנון

תכנון והקמת בניין מגורים הינו תהליך ארוך הדורש שיתוף פעולה מלא של כלל היועצים בפרויקט. עבודה נכונה במהלך התכנון תחסוך לנו זמן רב גם לאחר מכן בביצוע ותפחית משמעותית את ה"בלתי מתוכנן" , ניהול זמנים נכון של היועצים ותיווך הקשר בין היועצים הוא מה שהופך פרויקט לנכון, יעיל ומהיר
השירות מיועד לחברות ייזמיות בתחילת הדרך, קבוצות רכישה ובעלי קרקע בפרויקט תמ"א

מחיר למשתכן ומחיר מופחת

מחיר למשתכן/מחיר מופחת עבור חברות ייזמיות:
- בדיקת התכניות עוד משלב התכנון הראשוני כי תואמים לדרישות המפרט המחייב
- הכנת טופס ג4
-הכנת מפרט מכר לפי דרישות המפרט המחייב
-ליווי התהליך מול חברת הבקרה ומשרד השיכון עד לקבלת אישור מלא

מחיר למשתכן/ מחיר מופחת עבור זוכים בפרויקט:
- בדיקה כי התכנית של היזם שאושרו ע"י חברת הבקרה אכן תואמים לדרישות המפרט המחייב
- בדיקת שטחי המכר כי חושבו לפי חוק המכר
- בדיקת מפרט המכר
- כתף טכנית לסוגיות ושאלות שעולים ע"י הזוכים

ייעוץ לפני רכישת דירה

רגע לפני שאתם רוכשים את הדירה בוודאי יצרתם קשר עם עורך דין, יועץ משכנתאות והתייעצתם עם הרבה חברים ומשפחה, אבל האם הדירה שאתם מתכננים לרכוש היא באמת מתאימה לכם?
ייעוץ לפני רכישת דירה-
-סיוע בבחירת הדירה לרכישה בהתחשב בכיווני אוויר, תב"ע (מה מתוכנן בהמשך), האם פינוי האשפה וצובר הגז קרובים לדירה או מיקום חדר הטרפו
- בדיקת מפרט המכר עליו אתם צפויים לחתום
- בדיקת שטחי המכר כי אכן חושבו לפי חוק המכר
- היבטים תכנוניים ועיצובים בדירה

צרו קשר

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

המשיכו לעקוב אחרינו