הכנת תכניות מכר

עריכת תכניות מכר:
תכניות מכר הן התכניות עליהן חותם רוכש הדירה בחתימת החוזה ועל כן לתכניות אלו משמעות משפטית.
תכניות המכר כוללות סט תכניות מכר בניין- תכניות בקנ"מ 1:100 המפרטות את כל הקומות בבניין וכוללות סימון שטחים משותפים, שטחים מסחריים (ככל וקיימים), זיקות הנאה, מערכות משותפות, כמו כן בתכנית מכר בניין מסמנים את החניה והמחסן המוצמדים לדירה
תכניות מכר דירה - תכניות בקנ"מ 1:50 הכוללות את תכנית הדירה, בתכניות אלו מסמנים מידות פנים וחוץ, הפרשי מפלסים, סימון יציאה למרפסות וסימונים נוספים המחייבים לפי צו מכר דירות

מכיוון ולתכניות המכר משמעות משפטית, ישנה חשיבות לסימונים המוצגים והמחייבים.
כיום משרדי אדריכלים רבים מכינים את תכניות המכר, אולם משרדים אלו אינם בקיאים בחוק המכר ובצו מכר דירות, עודף מידע ומידע שגוי בתכנית המכר יהיה מחייב עבור חברות הבנייה

צרו קשר

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

המשיכו לעקוב אחרינו