כתיבת מפרטי מכר ובדיקת תכניות

עריכת מפרט המכר- מפרט המכר הוא המסמך שמרכז עבור רוכש הדירה את כל הפרטים התכנוניים בדירה שרכש, המפרט כולל את מספר החדרים בדירה, תיאור הדירה ותיאור הבניין, שטחי מכר, תגמירים (ריצופים/ חיפויים), כלים סינטריים ואינסטלציה, מידות הפתחים בדירה, חימום מים, כמות נקודות חשמל, זיכויים ועוד
למפרט משמעות משפטית מחייבת ועל כן חשיבות התאמת מפרט המכר לתכנון בפועל
כתיבת מפרט המכר מבוצעת עבור חברות קבלניות / ייזמיות ובעלי קרקע בפרויקטי תמ"א המעוניינים להכתיב את המפרט לקבלן

בדיקת תכניות- בדיקה כי התכניות תואמות לדרישות תקנות התכנון והבנייה, תקנים ישראליים, הל"ת, מפרט מחייב מחיר למשתכן (ככל ורלוונטי)
בתכניות מכר, בדיקה כי התכניות תואמות לצו מכר דירות
כמו כן, בדיקה עבור בעלי קרקע כי התכניות תואמות את התחייבות הקבלן

צרו קשר

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

המשיכו לעקוב אחרינו